Анализ на повреди

 Проблеми:

    1.Двигателят задържа при ускорение.

Възможна причина: системата за разтоварване на турбото е дефектирала.

Решение: ремонт или замяна на турбото.

    2.Двигателят разполага с прекалено малко мощност.

2.1.Възможна причина: дефектирал турбокомпресор.

      Решение: ремонт или замяна на турбото.

2.2.Възможна причина: пропуск на въздух между компресора на турбото и всмукателния компресор.

       Решение: смяна на турбото не е необходима, проверете връзките или заменете компоненти.

2.3.Възможна причина: пропуск на отработените газове от турбото.

      Решение: помислете за смяна на турбото.

2.4.Възможна причина: проблем с горивната система.

       Решение: смяна на турбото не е необходима, проверете и регулирайте горивната система.

2.5.Възможна причина: проблем със самия двигател.

      Решение: помислете за смяна на турбото.

2.6.Възможна причина: некоректно регулиран момент на подаване на запалителната искра.

      Решение: смяна на турбото не е необходима, регулирайте момента на подаване на искрата и подменете дефектните елементи.

2.7.Възможна причина: системата за разтоварване на турбото е дефектирала.

      Решение: ремонт или замяна на турбото.

2.8.Възможна причина: запушване между компресора на турбото и всмукателния колектор.

      Решение: смяна на турбото не е необходима, отстранете запушването и подменете дефектните елементи.

2.9.Възможна причина: запушване между компресора на турбото и изпускателния колектор.

      Решение: смяна на турбото не е необходима, отстранете запушването и подменете дефектните елементи.

    3.Черен цвят на отработените газове

3.1.Възможни причини: дефектирало турбо.

      Решение: ремонт или замяна на турбото.

3.2.Възможни причини: пропуск на въздух между компресора на турбото и всмукателния колектор.

     Решение: смяна на турбото не е необходима, проверете връзките и заменете компоненти.

3.3.Възможни причини: пропуск на отработените газове на турбото.

     Решение: помислете за смяна на турбото.

3.4.Възможни причини: проблем с горивната система.

     Решение: смяна на турбото не е необходима, проверете и регулирайте горивната система.

3.5. Възможна причина: проблем със самия двигател.

      Решение: помислете за смяна на турбото.

3.6.Възможна причина: некорекно регулиран момент на подаване на запалителната искра.

      Решение: смяна на турбото не е необходима, регулирайте момента на подаване на искрата и подменете дефектните елементи.

3.7.Възможна причина: запушване между компресора на турбото и всмукателния колектор.

      Решение: смяна на турбото не е необходима, отстранете запушването и подменете дефектните елементи.

3.8.Възможна причина: запушване между компресора на турбото и изпускателния колектор.

      Решение: смяна на турбото не е необходима, отстранете запушването и подменете дефектните елементи.

      4.Прекомерен разход на масло

4.1. Възможна причина: дефектирал турбокомпресор.

      Решение: ремонт или замяна на турбото.

4.2. Възможни причини: пропуск на въздух между компресора на турбото и всмукателния колектор.

     Решение: смяна на турбото не е необходима, отстранете запушването и подменете дефектните елементи.

4.3. Възможна причина: проблем със самия двигател.

      Решение: помислете за смяна на турбото.

4.4.Възможни причини: запушване на изходния маслен тръбопровод на турбото или на вентилацията на картера на двигателя.

      Решение: помислете за смяна на турбото.

4.5. Възможна причина: запушване между компресора на турбото и изпускателния колектор.

      Решение: смяна на турбото не е необходима, отстранете запушването и подменете дефектните елементи.

     5.Син цвят на изгорелите газове

5.1. Възможна причина: дефектирал турбокомпресор.

      Решение: ремонт или замяна на турбото.

5.2. Възможни причини: пропуск на въздух между компресора на турбото и всмукателния колектор.

     Решение: смяна на турбото не е необходима, отстранете запушването и подменете дефектните елементи.

5.3. Възможна причина: проблем със самия двигател.

      Решение: помислете за смяна на турбото.

5.4. Възможни причини: запушване на изходния маслен тръбопровод на турбото или на вентилацията на картера на двигателя.

      Решение: помислете за смяна на турбото.

5.5. Възможна причина: запушване между компресора на турбото и изпускателния колектор.

      Решение: смяна на турбото не е необходима, отстранете запушването и подменете дефектните елементи.

    6.Силен шум от турбото

6.1.Възможна причина: пропуск на въздух между въздушния филтър и компресора на турбото.

     Решение: смяна на турбото не е необходима, проверете връзките и заменете компонети.

6.2. Възможна причина: дефектирал турбокомпресор.

      Решение: ремонт или замяна на турбото.

6.3. Възможна причина: пропуск на въздух между компресора на турбото и всмукателния компресур.

       Решение: смяна на турбото не е необходима, проверете връзките или заменете компоненти.

6.4.Възможни причини: пропуск на изгорели газове от турбото.

       Решение: помислете за смяна на турбото.

6.5. Възможна причина: запушване между компресора на турбото и всмукателния колектор.

      Решение: смяна на турбото не е необходима, отстранете запушването и подменете дефектните елементи.

6.6. Възможна причина: запушване между компресора на турбото и изпускателния колектор.

      Решение: смяна на турбото не е необходима, отстранете запушването и подменете дефектните елементи.

     7.Теч на масло откъм турбинната спирала

7.1. Възможна причина: дефектирал турбокомпресор.

      Решение: ремонт или замяна на турбото.

7.2.Възможна причина: пропуск на отработили газове от турбото.

      Решение: помислете за смяна на турбото.

7.3. Възможна причина: проблем със самия двигател.

      Решение: помислете за смяна на турбото.

7.4. Възможни причини: запушване на изходния маслен тръбопровод на турбото или на вентилацията на картера на двигателя.

      Решение: помислете за смяна на турбото.

7.5. Възможна причина: пропуск на въздух между турбото и изпускателния колектор.

      Решение: смяна на турбото не е необходима, отстранете запушването и подменете дефектните елементи.

7.6.Възможни причини: запушване на изходния маслен тръбопровод на турбото или на вентилацията на картера на двигателя

      Решение: помислете за смяна на турбото.