Повреди

  ПОВРЕДИ ПРИ ТУРБОКОМПРЕСОРИТЕ


Без значение колко добре е разработено и поддържано едно турбо, повредите са винаги възможни. Тъй като не всички повреди са еднакви, ние можем да кажем, че всеки проблем си има решение. Тази глава разглежда всички причини и главната цел е да се открие причината за всеки проблем.

Повечето сервизи считат турбокомпресорите за сложен агрегат. Той всъщност не е някакво чудо, като се има предвид, че с течение на времето турбокомпресорите стават изключително компактни и максималните им обороти надвишават 200 000 в минута. Турбото се превръща във все по-важна част при комплектоването на двигателите. Този агрегат всъщност не е много сложен, но все пак турбото си остава чувствителен елемент. В същото време трябва да се има предвид, че повредите в турбокомпресорите не са толкова често срещани, колкото в началото. Получените повреди обикновено спадат към групата на важните проблеми. Причината не е моментално ясна, но последицата е дефектирал турбокомпресор.

Да се замени или да не се замени?

Подмяната на дефектиралия турбокомпресор с нов  или рециклиран е краткосрочно решение. Желателно е да се установи дали причината за оплакването наистина е турбото и дали то е единствената причина. Турбокомпресорът трябва да се смени едва когато всички възможни опции са разгледани и се потвърди от специалист, че турбото е наистина дефектирало. Съветите дадени по-долу, могат да помогнат при проследяването, откриването и разрешаването на причината за повредата в турбото. При положение, че двигателят работи както трябва, турбото би трябвало да работи надеждно с години. Много турбокомпресори се подменят без това да е необходимо, защото не е извършена правилна диагностика. Дори когато вече е взето решение за подмяна или ремонт на турбокомпресора е много важно да се определи на какво се дължи повредата, за да може да се избегнат подобни проблеми в бъдеще. Дефектите, които могат да се появят, а също така и на какво се дължат, са описани тук.

Липса на мазане

Липсата на мазане позволява на топлината да преминава безпрепятствено, овъглявайки останалото масло, в резултат на което валът променя цвета си.

Лагерите заклиняват и се повреждат. В резултат на това могат да възникнат и други проблеми: колелата се трият в спиралите; пропуск от маслените уплътнения и евентуално счупване на вала.

Поради безпрепятственото разпространение на топлината, средната част на турбокомпресора също се загрява. Това води до разширяване на материалите, като част от лагерите започва да се наслагват върху вала.

Движението на вала е причинило голямо износване. Контактната повърхност на осигурителната втулка също е износена.

Материалът от най-външната част на аксиалния лагер е разтопен поради високата температура, дължаща се на триенето между лагерите и осигурителната втулка.

Лопатките на компресорното колело се трият в стената на компресорната спирала.

Върховете на лопатките са деформирани и частично износени. Големите усилия, които се получават, могат дори да разрушат лагерите или вала.

Удар от външно тяло

Удар от външно тяло може да причини сериозни повреди на турбокомпресора. Променливата геометрия също е чуствителна към подобни наранявания.

Твърд обект влиза през входа на компресорната спирала. Лопатките на компресорното колело са наранени или изцяло липсват. При влизане на меки частици се причиняват по-малки повреди, но лопатките пак могат да се огънат. Пропуск между въздушния филтър и турбото може да е причината малки частици да влязат с въздуха и поради абразивното им действие компресорното колело да бъде повредено. Това може да причини разбалансиране на колелото и вала. Изключително високите обороти на вала гарантират, че по-сериозни повреди са неизбежни.

Замърсено двигателно масло

Маслото в турбото изпълнява две функции: мазане и охлаждане.

Дори и филтрираното двигателно масло може да съдържа механични частици от различен произход. Повърхността на вала, която контактува с лагерите, обикновено е много гладка, но при наличие на частици в маслото тя се надира. Те притежават абразивни свойства. Това може да се види по контактната повърхност на аксиалния лагер. На някои места тази повърхност е напълно износена, което е довело до запушване на каналите на маслото. Поради абразивните свойства на замърсеното масло и двете страни на осигурителната втулка са износени. Саждите също са частици в маслото. Те могат да залепнат от вътрешната страна на лагерното тяло и по този начин да нарушат работата на уплътнителите на маслото. Това може да доведе до теч на маслото. Саждите могат също да причинят и други повреди на лагерите и гарнитурите. Ако маслото е много замърсено, се получават дълбоки надирания върху вала и лагерите. Когато лагерите са изработени от алуминий, нечистотиите често залепват върху повърхността на лагерите и причиняват големи повреди по вала и лагерното тяло.

Голямо противоналягане от отработените газове

В повечето случаи, причината за това е запушена изпускателна система. Много често се случва проблема да е в катализатора или при по-новите автомобили в клапана за рециркулация на газовете. Повишеното противоналягане може да се дължи на задръстен катализатор или на ЕГР клапан, при съвременните двигатели. Има осезаемо износване на пръстена и на канала, в който той лежи, вследствие на което се е появил теч на маслото в турбината част. Маслото е пълно със сажди. Като резултат се виждат коксови частици в лагерното тяло.

Високата температура на отработените газове

Най-често срещаните причини за повишаване температурата на газовете при дизеловите двигатели са: дефектирал или запушен интеркулер; неправилно регулирана горивно-нагнетателна помпа (ГНП) или запушен горивен филтър.

Образуване на пукнатини

Високата температура може да доведе до образуване на пукнатини в турбинната спирала, което води до пропуск на газове. Това намалява силата, която задвижва турбинното колело, което от своя страна води до намаляване на налягането, създавано от компресора. След известен период, при всички турбинни спирали, без значение от марката или приложението, се образуват пукнатини. Най-бързо тези проблеми се появяват при двигателите със сравнително голямо натоварване и при повечето бензинови двигатели на леките автомобили. В повечето случаи, пукнатините или друг вид проблеми с турбинната спирала, оказват много голямо влияние върху работата на турбокомпресора.

Умора на материала

Умора на материала се получава в следствие на продължителните или екстремни натоварвания. Ако се отчупи лопатка от колелото вследствие на умора на материала, в мястото на счупване (лом) няма следи от триене или удар от външно тяло. Умора на материала може да се появи и вследствие високи скорости на въртене на колелата. Когато скоростта стане прекалено висока или се задържи за по-дълъг период от време, компресорното колело може да „експлоадира” в най-слабото си сечение.